יעוץ ביוגרפי

יעוץ ביוגרפי הוא ענף שיצא מתוך עבודתו של רודולף שטיינר והאנתרופוסופיה והתפתח בשלהי המאה העשרים, מתוך עבודה של רופאים ותרפיסטים.

היעוץ הביוגרפי עוסק בהבנת חיי האדם לאור חוקים ביוגרפיים של התפתחות האנושית,

מתוך שאיפה להגיע ולחקור את החידה שהיא האדם . בייעוץ הביוגרפי יש ידע על חוקי ההתפתחות האנושית וכלי עבודה שבעזרתם חוקרים את האירועים השונים כדי להבינם.

דרך העבודה היא מילולית ונעשית דרך חקר הביוגרפיה של האדם.

היעוץ הביוגרפי, מתיחס לאירועים שהתרחשו בקונטקסט של הגיל והתפתחות האדם,

מסייע להבין טוב יותר את הדרך הייחודית של כל אדם בעולם,את הקשר שלו לעולם ומקומו ,מסייע לו לקשור את עצמו עם גורלו ולראות בגורלו חלק מהותי ממי שהוא.

למדתי מפי אריאלה דורון, במשך שנה וחצי.