ביואנרגיה

יסודות הריפוי הביורגונומי הונחו בשנות ה־30 של המאה ה-20 בידי

ד"ר וילהלם רייך, מדען, רופא ואחד מתלמידיו של פרויד.

רייך טען לקיומה של אנרגיה הפועלת בתוך הגוף וגילה את הקשר שבין הגוף, הרגשות וזרימת האנרגיה בתוך הגוף.

"מכנה משותף" לכל בעיות הבריאות כולל המחלות הכרוניות. מכנה משותף זה הוא רמת אנרגיה נמוכה מידי בגוף. באמצעות חיבור למצברי אנרגיה, הוא טען כי העלה את רמת האנרגיה בגוף החולים וריפא אפילו מחלות כרוניות קשות.

החידוש החשוב ביותר של רפי רוזן היה "טכניקת העיפעוף" שעליה כתב את הספר "החוש השביעי והמציאות שמעבר".

חוש זה אינו תכונה מולדת וכל אחד יכול לרכשו. בחוש זה שריר העין מגיב בווברציות עדינות לשדות אנרגטיים שהגוף מקרין ובאמצעותם ניתן לאבחן בעיות גופניות ונפשיות ולטפל בהן.השני בחשיבות גילוייו של רפי רוזן הוא:

ה"תלות האנרגטית" הקיימת בין "משלימים אנרגטיים".. מצד אחד, בעיתות של מצוקה אנרגטית, נעזרים בני הזוג האנרגטיים אחד בשני, אולם מצד שני, במצב של מות אחד מבני הזוג, נוצר מצב של משיכת אנרגיה מהמשלים החי, רמת האנרגיה בגופו יורדת, ורמת האנרגיה הנמוכה חושפת את גופו למחלות. רוזן טען כי גילה, בנוסף, את טכניקת "עירבול המשלימים האנרגטיים", הגורמת לטעינת אנרגיה אין סופית הממלאה כל מחסור ומפסיקה מידית את משיכת האנרגיה על ידי המשלים, משיכה שממנה מתחילות מרבית בעיות הבריאות בכלל והמחלות הכרוניות בפרט.עוד טען רוזן כי גילה את שורש "התלות הגנטית והתורשתית" של כל אדם, והוסיף אותו לטיפול ה"ביורגונומי", כשהוא גורס כי תופעות כרוניות ולא מוסברות קשורות לאלמנטים תורשתיים ושיטות האבחון שלו מאפשרות גילוי של בעיות שמקורן בגלגולים קודמים של המטופל.

למדתי מפי אילנה שר, תלמידתו של רפי רוזן